Clubs Activity

Dance Club 2014 (LK)

Happy Thanksgiving from OIA

A full cornucopia The Organization of Istanbul Armenians, its governing boards, councils, committees, and clubs thank you for your support throughout this year and wish you and your family a very Happy Thanksgiving Read more

OIA/Dance Class Certificate Ceremony. June 14, 2013 (SS)

ՀՐԱՒԷՐ ԲԱՐԻ ԺԱՄԱՆՑԻ – INVITATION TO HAVE FUN (OIA)

ՀՐԱՒԷՐ ԲԱՐԻ ԺԱՄԱՆՑԻ Ի գիտութիւն մեր սիրելի անդամներուն, ուրախութեամբ կը յայտարարենք թէ, Պոլսահայ Միութիւնը «Հրանդ Տինք» սրահին դռները լայն բացած է բոլոր այն անդամներուն եւ բարեկամներուն համար, որոնք կը փափաքին Միութեան «Ոսկեայ Ակումբ»ին մաս կազմել, յաճախելով Միութիւն, ունենալու

Read more

OIA Board and Committees 2012-2013 (SS)

OIA DANCE CLASS CHRISTMAS 2012 (SS)

OIA/ Thanksgiving Dinner 2012 (SS)

OIA/Kid’s Club ‘Halloween Party 2012′

OIA Father’s Day Dance Class Performance 2012 (SS)

OIA Dance Class Rehearsal 2012 (SS)