Շնորահանդէս Յովսէփ Թօքաթի «Աւերակ Քղի» հատորին – Book Launch Osep Tokat’s “Keghi in Ruins”. (Photo Album- KG)

 • IMG_6130.JPG
 • IMG_6132.JPG
 • IMG_6133.JPG
 • IMG_6134.JPG
 • IMG_6135.JPG
 • IMG_6136.JPG
 • IMG_6137.JPG
 • IMG_6138.JPG
 • IMG_6140.JPG
 • IMG_6141.JPG
 • IMG_6143.JPG
 • IMG_6144.JPG
 • IMG_6146.JPG
 • IMG_6147.JPG
 • IMG_6150.JPG
 • IMG_6151.JPG
 • IMG_6152.JPG
 • IMG_6153.JPG
 • IMG_6154.JPG
 • IMG_6155.JPG
 • IMG_6156.JPG
 • IMG_6158.JPG
 • IMG_6159.JPG
 • IMG_6161.JPG
 • IMG_6162.JPG
 • IMG_6163.JPG
 • IMG_6164.JPG
 • IMG_6166.JPG
 • IMG_6167.JPG
 • IMG_6168.JPG
 • IMG_6170.JPG
 • IMG_6171.JPG
 • IMG_6172.JPG
 • IMG_6173.JPG
 • IMG_6174.JPG
 • IMG_6175.JPG
 • IMG_6177.JPG
 • IMG_6178.JPG
 • IMG_6179.JPG

Share

Most Recommended